Онлайн туслах

Принтерийн төрөл

Брэнд

Хорны код Тохирох принтер Үнэ
/Ноат орсон/
Захиалга өгөх
HP
7 HP LJ pro M402. MFP, M426 90000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар 

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
11 HP LJ pro MFP M227sdn, M203 100000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
12 HP 1320/1362/1160/3390/3392 57000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
13 HP: LaserJet: 1300, 1300n, 1300t, 1300xi 40400 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
47 HP P1007/1008, 1106, 1108, M1136, MFP1213, 1216, 1218, 126, 128 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
48 HP Laserjet P1102/P1102W/M1212nf/M1132 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
49 HP LaserJet Pro M125/M127FN/M127FW/M201/M225 34000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
50 HP LaserJet Pro M1536DNF, P1566, P1606DN, Canon MF4400 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
51 HP 2015 series P2014 40500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
52 HP P1505/M1120/M15222n/M1522nf 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
53 HP P1005/1006; LBP3010/3100;  LaserShot BP3010/3018/LBP3050/LBP3108 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
54 HP 130А, 102A 85000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
55 HP 1000/1005/1200N/1200SE/1220/3300/3320/3330/3380/3385 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
56 HP 1010/1012/ 1015/1018/ 1020Plus/1022/ HP M1005 3015/3020/3030MFP/3050/3050Z/3052/3055/ Canon LBP 2900/ 3000/3200 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
57 HP LaserJet: P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, 2050 41000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
Samsung
30 Samsung SCX-4200 /3 үйлдэлтэй/ 88900 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
31 Samsung SCX-4100 52600 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
32 Samsung ML-1210 40500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
33 ML 1510(B), 1520, 1710(N)(D)(P), 1720, 1740,1750, 1755; SCX 755P, 4016, 4100, 4116, 4216(F)(P), 4150; SF 560(P) 47100 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
34 Samsung ML-1610, 1615, 2010, 2010R, 2510, 2570, 2571W, SCX-4321/4521F/4521HF 65800 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
35 Samsung SCX 4824, 4825, 4826, 4828, ML-2855ND, 72400 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
36 Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/3312ND ML-3712ND /SCX-5637HR/4833HD/4833FD SCX-4835FR/5639FR/5737FW/5739FW 87800 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
37 Samsung SCX-4650F/4650N/4652F/4655F/4655FN 73500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
38 SL-M2626M/2626ND/M2626D/M2676N 62500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
39 Samsung SL-M2620/2820/2670/2870 Series 77000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
40 Samsung SL-M2020/2020W/2022/2022W SL: 2070/2070W/2070FW 66000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
41 Samsung SCX-4300 66000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
42 Samsung ML1640, 1641, 1642K, 2240, 2241 59200 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
43 Samsung SCX 4600, 4601, 4623(F)(FH)(FN)(FW); ML 1910, 1911, 1915, 2525W, 2226, 2580N, 2581N; SF 650(P), 651P 58100 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
44 ML 1660, 1661, 1665, 1666, 1675, 1676, 1670, SCX 3200, 3201, 3210G, 3205W, 3206W, 3207, 3208 51500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
45 Samsung ML-2951D/2955DN/2955DW/2956DW SCX-4728HN/4728FD/ 4729HD/4729FW/4729FD 73000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
46 ML 2160, 2161, 2162(G), 2165(W), 2166(W) ; SCX 3401(FH), 3405(F)(W)(FW), 3400, 3406(W)(HW); SF 760P, 761(P) 56500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
Xerox
4 XEROX PE-220 52500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо:1000

Утасны дугаар: 75775560
9 XEROX-3117, 3124, 3125 57000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
10 3140, 3155, 3160 71000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар 

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
29 Xerox WorkCentre 3119,3124, 3125,XEROX-3117 68000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
NPG
8 Image runner 2002 43800 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар 

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
23 2520, 2525, 2530 54800 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
24 IR,1018, 1022, 1024 42700 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
25 IR,2016, 2018, 2020, 2022, 2025, 2030, 2318, 2116, 2120, 2420 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
26 1210, 1230, 1270, 1510, 1570 47100 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
27 IR,155, 165, 200, 1600, 1610, 2000, 2010 28400 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
28 NP,7160, 7161, 7163, 7164, 7210, 7214 37200 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
Dell
22 Dell1130/113X/1130N/1135N/1133/1135N/1136 51500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
Konica Minolta
17 235 69100 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
18 Taskalfa 1800/1801/2200/2201 132900 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
19 Konica Minolta Bizhub 164/184/195/215/315/7718 35000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
Canon
1 LBP-3200, MF3110, MF3112, MF3220, MF3222, MF5630, MF5650, MF5700, MF5730 38300 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
2 LBP-1210 37200 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
3 FC-200,300,220,230,500, PC-700,800,900 57000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
5 MF211/212w/216n/217w/226dn/227dw/229dw 47000 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар 

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
6 Canon MF4410, 4412, 4420(n), 4430, 4450(d), 4452, 4550(d), 4570(dn)(dw)) 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар 

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
58 MF3010, LBP6000, LBP6030 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
59 LBP-2900,3000 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
60 Canon LBP250/350 LBP810/800 37500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
61 Canon IC MF4010/4012/4120/4122/4150/4270 4320D Fax L140/L160/L120J/ 29500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар

Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
Lexmark
20 Lexmark X340 X340N X342N X 340 342 67500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
21 Lexmark E260/E360/E460/E462/E463 84400 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
Epson
14 Epson EPSON L800/L810/L850/L1800/L1300/L801 7500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
15 Epson L100 L110 L120 L200 L210 L220 L300 L350 L355 L550 L555 L1300 L455 L360 7500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560
16 Epson 1390 7500 ₮

Принтерийн хорны өнгө: Хар
Хэвлэх хуудасны тоо: 1000

Утасны дугаар: 75775560