Онлайн туслах

PHARMACY 1.0

Программын танилцуулга:
Pharmacy систем нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлийг автоматжуулах, өвчний түүхийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хэрэглэж буй эмийн орлого, зарлагыг тооцож тайлан мэдээ гаргахад чиглэгдсэн эмнэлгийн программ юм.
 

Программын онцлог давуу тал:

  • Хэрэглэхэд энгийн хялбар
  • Эмчлүүлэгчид хийгдсэн үзлэг оношилгоо, эмчилгээний түүхийн мэдээллийг харах
  • Эмчлүүлэгч тус бүрийн хэрэглэсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал тооцох
  • Хурдан хугацаанд үнэн зөв тайлан мэдээ гаргах
  • Удирдлага шаардлагатай тайлан мэдээг цаг тухайд хурдан шуурхай гаргаж авах

 

Программ хэрэглэснээр гарах үр дүн:

  • Эмнэлгийн эмчилгээний үйл ажиллагаа эмийн үйл ажиллагаатай холбогдож эмч, сувилагч, эм зүйчийн үйл ажиллагаа хялбар болно
  • Эмнэлгийн эмийн гүйлгээний үйл ажиллагаа нэгдсэн нэг сантай болох ба үйл ажиллагааны давхардал арилна
  • Тайлан мэдээг үнэн зөв хурдан шуурхай шаардлагатай төрөл бүрээр гарган авах боломж бий болно
-->