Онлайн туслах

Дуртай зүйлээ хий

Та өөрийн хүсэж буй ажлын байраа тодорхойлсон уу?
Зорилтот карьер тань тодорхойлогдсон уу?
Таны хөдөлмөр шударга үнэлэгдэнэ.

Санал болгож буй ажил