Онлайн туслах

Acolous 3.0 программ нь төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид өдөр тутмын үйл ажиллагааны анхан шатны ...

Дэлгэрэнгүй
...
LEADER 3.0

Программын танилцуулга: Leader 3.0 хувилбар нь аж ахуйн нэгж байгууллагад гарсан ...

Дэлгэрэнгүй
...
PAYROLL 2.0

Программын танилцуулга: 2010 онд боловсруулж зах зээлд шинээр нэвтрүүлсэн. Тус хувилбар ...

Дэлгэрэнгүй
...
PLASTIC 3.0

Программын танилцуулга: Plastic 3.0 Тайлангийн нэгтгэлийн систем төсөвт байгууллага, ...

Дэлгэрэнгүй
...
FISCUS TREASURY ...

Программын танилцуулга: Төсөв гэж төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн ...

Дэлгэрэнгүй

Plastic 3.0 Тайлангийн нэгтгэлийн систем төсөвт байгууллага, төрийн сан, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, ...

Дэлгэрэнгүй

2010 онд боловсруулж зах зээлд шинээр нэвтрүүлсэн. Тус хувилбар нь манай бүтээгдэхүүн болох төсөвт болон ...

Дэлгэрэнгүй
...
Гар скайннер

Хэрхэн ашиглах вэ? Материалуудаа скайннердаж дууссаныхаа дараа USB оролтоор компьютертэйгээ ...

Дэлгэрэнгүй
...
Хурууны мауз

Хурууны мауз

Дэлгэрэнгүй
...
Нөүтбүүкний ...

Нөүтбүүкний хөргүүр

Дэлгэрэнгүй
...
Мауз нимгэн ...

Мауз нимгэн CF-A25

Дэлгэрэнгүй

“Leader monitoring” систем нь байгууллагын төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавих, ...

Дэлгэрэнгүй

Газрын бүртгэл төлбөр барагдуулалтын систем нь газрын төлбөрийн бүртгэлийг хийхдээ газар эзэмшигч ашиглагчийн ...

Дэлгэрэнгүй